AccessibilitatL’accessibilitat és un dels eixos de treball principal del programa Òmnia. D’aquesta manera, el Punt Òmnia Torreforta “Ofereix espais i suport d'accessibilitat per a tothom. Es vetlla per tal que les persones amb qualsevol tipologia de discapacitat o dificultat tinguin el mateix accés a la informació, als serveis i a les oportunitats que ofereix la societat.”


A partir d’aquest eix neix l’activitat “Òmnia-Mar Blava”. Aquesta iniciativa pretén donar resposta a cobrir les necessitats educatives de discapacitats adults, també intentem donar ocupabilitat i autonomia així com reforçar la seva autoestima a través de la participació a les activitats de la Xarxa Comunitària. Es treballa des de diferents nivells la lectoescriptura, la memòria i la informàtica a la vegada. a més fomenta el voluntariat, ja que capta voluntaris provinents d'altres cursos del Punt Òmnia que volen participar en la formació d'aquest grup.